Bunyad Sərdarov 14 Baku/Azerbaijan

Tel:(+99412) 480 42 46

Mob:(+99450)233 23 60

Email:[email protected]

Dəri törəmələri

 

 

Dəri törəmələri - "neoplaziyalar” əmələgəlmə mexanizminə, yerləşməsinə, morfoloji quruluşuna və s. görə fərqli olurlar. Məhz bu səbəbə görə də onların müayinəsi, müxtəlif metodlarla differensial diaqnostikası və müalicəsi də fərqli olmalıdır.
Ümumiyyətlə, bütün dəri törəmələri yetişməmiş hüceyrələrin kontrolsuz bölünüb artması nəticəsində əmələ gəlirlər.
Klinikamızda xallar-nevusların, ateroma, hemangioma, keratoma, dermatofibroma, ksantoma, ksantelazma, papilloma və s. kimi istənilən növ törəmələrin müayinə və müalicəsi yüksək ixtisaslı həkim dermatoonkoloqlar  tərəfindən həyata keçirilir.